மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய மாட்டுப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


வீரத்தின் அடையாளமாய்
விவசாயத்தின் தோழனாய்
ஏழைகளின் தெய்வமாய்
உழவனின் தொண்டனாய்
விளங்கும் மாடுகளுக்கொரு
பண்டிகையாம் மாட்டு பொங்கல்!!

wishing-abishakram


இந்த இனிய மாட்டுப் பொங்கல் திருநாளில் உழவனின் உயிர்த் தோழானாக இருந்து உழைத்த கால்நடைகளை போற்றுவோம்!
கால்நடைகளுக்கு நன்றி கூறும் நோக்கோடு பொங்கல் வைத்து விருந்து படைத்து, நன்றி கடன் செய்வோம்.
தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் எனது மனமார்ந்த மாட்டுப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

மாட்டுப் பொங்கல் என்றால் என்ன ?wishing-abishakram

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
வளர்க ஜல்லிக்கட்டு!!

தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Mattu Pongal Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram